DedicatedLINE

S lužby pro malé  a střední firmy s vysokými nároky na přenosovou kapacitu, či s potřebou garantované šířky pásma pro přenos dat, telefony, hostování služeb apod. Služby jsou určeny pro každého, komu záleží na profesionalitě, spolehlivosti,  kvalitní technické podpoře a poradenství.

Skvělé ceny na trhu
Stabilní a rychlé připojení
Široká nabídka přenosových kapacit
Rychlé řešení požadavků zákazníka
Kvalitní „last-mile“ technologie
Žádná omezení přenesených dat
Jaké typy linek nabízíme?
Přenosová technologie

Jsme si vědomi důležitosti on-line spojení pro firemní sektor a proto veškeré služby tohoto typu poskytujeme na dedikovaných ( vyhrazených ) spojích typu PtP, převážně v pásmu 10,11,17 a 25GHz. Při velmi nízkých požadavcích na rychlost linky jsme schopni dodat i levnější spojení v pásmu 5GHz. V případě dostupné optické/metalické infrastruktury, je prioritní kabelové připojení.

Garantované linky

Pro firemní sektor, kde je potřeba konstatní datový tok s garantovanou šířkou pásma, doporučujeme vyhrazené linky, které Vám zajistí smluvenou kapacitu v kterémkoliv čase.

Symetrické spojení

Veškeré linky jsou vždy symetrické, tj. stejný upload i download. Vzhledem k povaze přenášených dat ve firemním sektoru je potřeba, aby bylo dosahováno stejných rychlostí v obou směrech.


Agregované linky

Tento typ linek doporučujeme méně náročným zákazníkům, kteří požadují kvalitní a rychlý servis a minimální garantovanou šíři pásma. Linky jsou cenově výhodnější s uplatněnou agregací 1:4 a garantovanou minimální rychlostí linky v jakoukoliv dobu.

Vyhrazené/agregované linky o kapacitách 4Mbps - 1000Mbps
Kabelová nebo bezdrátová last-mile technologie
Jak Vás můžeme připojit?
Instalace bezdrátového last-mile skoku

V rámci technického šetření bude stanovena optimální přenosová technologie dle Vašich potřeb. Připravíme veškeré projektové příslušenství k instalaci bezdrátového spoje na Váš objekt a zajistíme předávací rozhraní služby na portu FE/GE 100/1000Mbps nebo FO-SM/SC/LC/F2000.

Dodávka koncového zařízení

V případě, že nevlastníte žádné koncové zařízení, jsme schopni Vám dodat a pronajmout komplexní zařízení pro komunikaci, která zajišťuje služby firewall, antivirus, VPN pro celou Vaši šíť.

Připojení do optické sítě

V případě dostupnosti naší optické sítě poblíž Vašeho objekti, jsme Vás schpni připojit i touto technologií a to přivedení kabelu od nejbližšího bodu, kde je možné napojení, zajištěním výkopových prací, popř zřízením kabelového převěsu ( pokud je technicky/právně možný ).

VPN tunely

Má-li Vaše firma více míst, kde působí, či vzdálená zařízení, která chce mít bezpečně dostupná a zajištěná proti neoprávněnému přístupu z Internetu, jsme schpni tato místa také připojit do Vaší sítě zabezpečeným VPN tunelem. Tato zařízení/objekty tak mohou využívat Vaše připojení do sítě Internet a jsou zcela pod Vaši správou a zabezpečením.

Datové spoje poskytovány formou pronájmu nebo ZDARMA dle délky kontraktu
Koncová zařízení formou pronájmu, nebo zapůjčením s možností odkupu v případě delšího kontraktu
Co získáte v rámci služby?
Technickou podporu

Vzhledem k povaze služby poskytujeme nadstandartní technickou podporu v podobě přednostního vyřízení požadavku.

Zkrácenou reakční dobu

Součástí služby je i rychlá reakční doba k nápravě technické závady na datové lince od 1-4h od nahlášení poruchy ( ustaveno ve smlouvě )

Nonstop servis

Nedělitelnou součástí je také servis v jakémkoliv čase v případě technických problémů s linkou.

Monitoring zátěže linky

Přístup do našeho monitorovacího systému a vizualizace provozních veličin přípojky.

Notifikace monitoringu

Možnost zřízení alarmů typu „warning“ a „critical“ na různé provozní veličiny přípojky, notifikace přes SMS, email.

SNMP monitoring

Možnost vzdáleného SNMP monitoringu routeru, jeho provozních veličin ( vytížení CPU,  RAM, počet spojení apod. ), jejich vizualizace a zřízení alarmů pro nadlimitní stavy.

Poptávkový formulář služby
 • zašlete nezávazný dotaz

  Pole označená * jsou povinná

  Kvalitní služby a servis

  Jsme provozovateli sítě od roku 2004. Naše síť se neustále vyvíjí a stále se přizpůsobuje novým trendům v oblasti telekomunikací. Díky tomu jsme schopni nabídnout ojedinělý přístup k Internetu, televizi i telefonování.
  Vzhledem k dlouhé době, po kterou na trhu působíme máme nemalé zkušenosti se vším, co souvisí s poskytováním těchto služeb, které se promítají do dobře odvedené práce a odborného poradenství zákazníkovi.
  Naše síť je nepřetržitě monitorována. Náš monitoring automaticky zpracovává pravidelné reporty, které napomáhají tzv. proaktivnímu přístupu, tj. jsme schopni detekovat problém na síti dříve, než se může negativně projevit na službách pro zákazníka.

  IMG_heartBeat

  O případných problémech nebo nečekaných událostech jsme ihned naším monitoringem informováni a jsme připraveni okamžitě řešit nastalou situaci. Naše profesionální vybavení nám umožňuje práci prakticky za jakýchkoliv podmínek.