O nás

Mnohého už je dosaženo, vstane-li jen jeden a řekne: „Ne!“ (Bertold Brecht)
Kvalitní technologie

Síť je postavena na aktivních prvcích renomovaných výrobců, jako HP, Cisco, Edge-Core, Orcave, Alcoma, Nera.

Vysoká kapacita páteřních spojů

Každá lokalita se základnovou stanicí, která umožňuje bezdrátové připojení koncových zákazníků, je do páteřní sítě spojena PtP spojem v pásmu 10, 11, 13, 17, 24GHz o minimální kapacitě 50Mbps. V současné době již většina lokalit disponuje technologií, která má variabilně nastavitelnou kapacitu páteřního spoje v rozmezí 50Mbps – 1Gbps. Tato kapacita je navyšována dle vytížení, jehož vizualizaci získáváme z dohledového systému.

Vysoká kapacita základnových stanic

Základnové stanice, které zajišťují přístup koncových zákazníků k síti Kdyne::NET jsou postaveny ne technologii pracující v pásmu 5.4GHz. Celá základna je rozdělena dle lokality na 3-5 sektorů, což nám oproti konkurenci (která často využívá všesměrové antény) umožňuje minimalizovat rušení z jiných směrů a zajistit dostatečnou kapacitu pro jednotlivé sektory až do výše 90Mbps.

Nadstandartní dohledový systém

Celá síť je zavedena ve specializovaném dohledovém systému, který umožňuje sledovat provozní veličiny všech prvků v síti. Díky tomuto systému získáváme informace o možných problémech, které ještě nenastaly. Díky sledování provozních veličin je tak možné např. zjistit poklesy signálů na páteřních spojích, které jsou způsobené částečným rozladěním páteřních spojů, nebo částečným poškozením optických tras. I přes to, že trasy zůstávají funkční, jsme o tomto stavu informováni a můžeme začít s řešením situace dříve, aniž by došlo k výpadku spojení. O celém dění jsme informováni e-mailem a SMS.

Vlastní optická infrastruktura

Jsme jediným vlastníkem a provozovatelem optické metropolitní sítě ve Kdyni. Tato síť umožňuje jednotlivým zákazníkům rychlé a spolehlivé připojení do sítě Internet, levné telefonování a možnost příjmu digitální televize. Síť je postavena na bázi FTTH a FTTB. Optická síť slouží jako přístupová i páteřní síť. V lokalitě Kdyně jsou postupně budovány optické trasy dle dispozic a jednání s obcí. Veškeré trasy jsou budovány v HDPE trubkách, je tedy možné kdykoliv navýšit kapacitu záfukem dalších optických kabelů. Návrh sítě ale počítá s postupným rozšiřováním a stávající síť je dostatečně robustní, aby vohověla i budoucím nárokům. V rámci celé sítě mají zákazníci možnost mezi sebou možnost přenosu dat o rychlosti 100Mbps nebo 1Gbps.

Bezpečnost

Dbáme na bezpečnost sítě i zákazníků. Bezdrátová síť je zabezpečena proti neoprávněnému přístupu dvouvrstvou autentizací – autentizace klientského zařízení a PPPoE autentizace. Kabelová a optická síť je zabezpečena autentizací koncového zařízení a zabezpečením přístupové technologie proti neautentizovanému přístupu na portech. DNS servery používají zabezpečení DNSSEC, které zajistí ochranu před podvržením domény. Domácí bezdrátová síť u zákazníka je už při dodávce zabezpečena WPA2-PSK (TKIP/AES) klíčem, což znemožňuje komukoliv připojení do bezdrátové sítě zákazníka bez znalosti přístupového hesla.

Kvalitní služby a servis

Jsme provozovateli sítě od roku 2004. Naše síť se neustále vyvíjí a stále se přizpůsobuje novým trendům v oblasti telekomunikací. Díky tomu jsme schopni nabídnout ojedinělý přístup k Internetu, televizi i telefonování.
Vzhledem k dlouhé době, po kterou na trhu působíme máme nemalé zkušenosti se vším, co souvisí s poskytováním těchto služeb, které se promítají do dobře odvedené práce a odborného poradenství zákazníkovi.
Naše síť je nepřetržitě monitorována. Náš monitoring automaticky zpracovává pravidelné reporty, které napomáhají tzv. proaktivnímu přístupu, tj. jsme schopni detekovat problém na síti dříve, než se může negativně projevit na službách pro zákazníka.

IMG_heartBeat

O případných problémech nebo nečekaných událostech jsme ihned naším monitoringem informováni a jsme připraveni okamžitě řešit nastalou situaci. Naše profesionální vybavení nám umožňuje práci prakticky za jakýchkoliv podmínek.