Způsoby úhrady

Bankovním převodem

Zadejte ve prospěch účtu č. 2500253804/2010 vč. variabilního a specifického symbolu, který je uveden na smlouvě, nebo ve faktuře. Termín splatnosti je vždy k 14. dni.

Trvalým příkazem

Zadejte ve prospěch účtu č. 2500253804/2010 vč. variabilního a specifického symbolu, který je uveden na smlouvě, nebo ve faktuře. Termín splatnosti je vždy k 14 .dni. V případě, že se Vám var. symbol na faktuře mění, požádejte o přidělení pevného variabilního symbolu.

Hotově

Platba hotově není možná.

Poštovní poukázkou

Poštovní poukázkou, kterou vyplníte dle předpisu. Na poukázku uveďte variabilní a specifický symbol, který máte uveden na faktuře.

Platební údaje a termíny splatnosti

Číslo bankovního účtu

FIO: 2500253804/2010

Var.symbol: uvedený na faktuře, nebo na smlouvě
Spec.symbol: uvedený na faktuře, nebo na smlouvě

Datum splatnosti

vždy k 14. dni aktuálního měsíce

Faktury jsou vystaveny vždy 1. dne v měsíci a odeslány e-mailem
Faktura je platná pro aktuální měsíc, ve kterém byla vydána

Kvalitní služby a servis

Jsme provozovateli sítě od roku 2004. Naše síť se neustále vyvíjí a stále se přizpůsobuje novým trendům v oblasti telekomunikací. Díky tomu jsme schopni nabídnout ojedinělý přístup k Internetu, televizi i telefonování.
Vzhledem k dlouhé době, po kterou na trhu působíme máme nemalé zkušenosti se vším, co souvisí s poskytováním těchto služeb, které se promítají do dobře odvedené práce a odborného poradenství zákazníkovi.
Naše síť je nepřetržitě monitorována. Náš monitoring automaticky zpracovává pravidelné reporty, které napomáhají tzv. proaktivnímu přístupu, tj. jsme schopni detekovat problém na síti dříve, než se může negativně projevit na službách pro zákazníka.

IMG_heartBeat

O případných problémech nebo nečekaných událostech jsme ihned naším monitoringem informováni a jsme připraveni okamžitě řešit nastalou situaci. Naše profesionální vybavení nám umožňuje práci prakticky za jakýchkoliv podmínek.