Upgrade vysílacího bodu
8.12.2016
Upgrade páteřní trasy
23.2.2017

Problémy s platformou IPTV

Vážení zákazníci,

v soboty 10.12.2016 doslo k dosud nespecifikované závadě na odbavovaní některých streamů v datovém centru. Závada se na některých typech set-top-boxů projevuje častým trháním obrazu. Na lokalizaci a následném odstranění problému technici pracují.

Příčina není na samotných přípojkách k síti Internet, ani na celé naší síťové infrastruktuře.

 

Děkujeme za pochopení