FilmBox HD se mění na FilmBox Extra HD
5.10.2015
Upgrade páteřní sítě
5.11.2015

Upgrade páteřního spoje – lokalita Milavče

Vážení zákazníci,

dne 5.11.2015 byl proveden upgrade páteřního spoje do lokality Milavče. Došlo tak k posílení konektivity celé základny a síť v této lokalitě je připravena na další nárůst provozu, který je obvyklý ke konci roku. Konektivita celé základny byla nyní navýšena na trojnásobek původní kapacity.